Activiteiten

Herdenking Watersnoodramp 1953

Op vrijdag 1 februari 2019 vanaf 13.00 uur zal de combinatie groep 7 / 8 o.l.v. meester Kieviet de locale herdenkingsbijeenkomst in het dorpshuis en op de algemene begraafplaats te Oosterland bijwonen.

Uitreiking rapporten

Op 1 februari 2019 worden de rapporten meegegeven met de leerlingen! Deze keer worden de rapporten in een nieuwe map met het nieuwe logo er op uitgegeven!

Contactavonden

Op maandagavond 4 februari en woensdagavond 6 februari 2019 hopen we weer de contactavonden te houden voor de ouders naar aanleiding van het uitreiken van het eerste rapport aan de leerlingen.

Opvoedingsavond

Op deze avond wordt de opgevoedingsavond gehouden, welke georganiseerd is door de 3 christelijke / reformatorische scholen in de regio namelijk Ds. Pieter van Dijkeschool te Bruinisse, School met de Bijbel te Nieuwerkerk en de Ds. J. Bogermanschool te Oosterland. Het thema van deze avond is..... Lees meer

Onderzoeken GGD

Op dinsdag 26 februari 2019 en donderdagmiddag 28 februari 2019 zal de GGD de periodieke gezondheidsonderzoeken (PGO) uitvoeren bij de leerlingen van groep 7.

Provinciale damwedstrijden

Op woensdagmiddag worden de provinciale damwedstrijden gehouden in het dorpshuis van Lewedorp voor de leerlingen van de basisscholen. Onze school zal vertegenwoordigd worden door een 3 tal groepen (1 groep in de categorie van de welpen en 2 groepen in de categorie van de pupillen)

Nationale Boomfeestdag

Op donderdagmorgen 14 maart 2019 hopen de leerlingen van de groepen 7 en 8 mee te doen met de Nationale Boomfeestdag. De locatie is nog niet bekend. U zult hierover via de nieuwsbrieven verder geïnformeerd worden.

Theoretisch Verkeersexamen

Op donderdagmorgen 4 april 2019 hopen de leerlingen van de groepen 7 en 8 deel te nemen aan het landelijk theoretisch verkeersexamen van VVN.

Centrale Eindtoets

Op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april 2019 zullen de leerlingen van groep 8 deelnemen aan de landelijke Centrale Eindtoets. In tegenstelling met vorig jaar zullen de leerlingen weer gebruik maken van de papieren..... Lees meer

Paasfeestviering

Op donderdagmiddag 18 april 2019 hopen we in de gemeenschapsruimte de diverse paasfeestvieringen te houden voor de onder - , midden - en bovenbouw.


Pagina: 1 van 2 Volgende pagina