Activiteiten

Kijkmiddag en avond

Op vrijdagmiddag 26 april 2019 wordt vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur de kijkmiddag en avond gehouden n.a.v. de projectweken!

Praktisch Verkeersexamen

Op woensdagmorgen 8 mei 2019 hopen de leerlingen van de groepen 7 en 8 deel te nemen aan het praktisch verkeersexamen van VVN in de regio. De locatie waar het examen wordt afgenomen is tot nu toe niet bekend.

Schoolreis 2019

Op woensdag 19 juni 2019 hopen we onze jaarlijkse schoolreis te houden. Alle groepen gaan dan op reis naar............. Dat blijft nog even een verrassing!

Uitreiking rapporten

Op vrijdag 21 juni 2019 worden de rapporten voor de 2e keer van dit schooljaar meegegeven aan de leerlingen!

Contactmiddag en avond

Op maandag 24 juni 2019 hopen we een contactmiddag - en avond te houden voor de ouders naar aanleiding van het uitreiken van het tweede rapport aan de leerlingen. Aanvang is 16.00 uur tot maximaal 22.00 uur. U krijgt t.z.t. bericht op welke tijd u verwacht wordt!

Juffrouw - en meesterdag

Op woensdagmorgen 26 juni 2019 hopen we weer de jaarlijkse meester - en juffrouwdag te houden met alle groepen.

Afscheidsavond groep 8

Op dinsdagavond 2 juli 2019 hopen we de afscheidsavond van de leerlingen van groep 8 te houden. Aanvang 19.30 uur.

Schoonmaakavonden

Op woensdagavond 3 juli en donderdagavond 4 juli 2019 worden weer de jaarlijkse schoonmaakavonden gehouden van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur.

Laatste schooldag

Indien de marge dit toelaat is de laatste schooldag voorlopig vastgesteld op donderdag 4 juli 2019. Doch dit zal ongeveer in mei / juni definitief kenbaar worden gemaakt.


Vorige pagina Pagina: 2 van 2