Plusklas Bruinisse - Nieuwerkerk - Oosterland

Nieuwsflits 1 (9 oktober 2018)

Sinds drie weken zijn we weer gestart met de plusklas. Leuk om elkaar weer te zien en dankbaar dat we elkaar weer in goede gezondheid mochten ontmoeten na een lange periode! We hebben inmiddels 2 nieuwe leerlingen verwelkomd: Jyra Bom, zoals u al kon lezen in de laatste nieuwsflits van afgelopen zomer, maar ook Samee Hage, die na de herfstvakantie de plaats hoopt in de nemen van Amber Breen. We hopen dat de meiden snel hun draai mogen vinden in onze groep!

We zijn begonnen met een aantal nieuwe doelen. Zo werken we elke week aan ons POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) We hebben hier eerst met elkaar over gepraat en daarna voor onszelf een doel of doelen uitgekozen waaraan we willen werken. Waar wil je graag in groeien, waar ligt een uitdaging voor jou, of wat vind jij nog lastig? Elke week besteden we hier een kwartier aan. We schrijven op of en hoe we in de afgelopen week aan ons doel hebben gewerkt en wat het resultaat hiervan was. Hierbij maken we gebruik van de kaarten “Motivatie”, “Zelfinzicht” en “Zelfsturing” van de DVO lijst. (Doelen en vaardigheden ontwikkelen)

We hopen de eerste helft van het seizoen tijdens godsdienst met elkaar na te denken over “Ik geloof…”. We behandelden de eerste weken Guido de Bres en het ontstaan van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarna we gestart zijn met artikel 1. We gebruiken hiervoor het boek van Ds. Moerkerken: “Zonder enige twijfel”. Ook hebben we nagedacht over geloofshelden en hoe hun geloof tot uitdrukking kwam.

In de eerste weken hebben we ook gewerkt aan ICT-vaardigheden. Hoe zoek je iets op, wat is betrouwbaar en wat betekent nu eigenlijk URL? Kun je erachter komen wie een website heeft gemaakt en hoe vaak die wordt bijgewerkt? Welke vragen stel je als je een feit te weten wilt komen en wat zijn juist weer onderzoeksvragen? We weten het inmiddels allemaal en dat is heel nuttig, want we hopen na de herfstvakantie te starten met ons eerste project: Wereldgodsdiensten. Ook hebben we besproken dat het prettig is als je goed kunt communiceren in een groep. Daarom moesten we als huiswerk nadenken over een stelling:
1. Schoolbedtijd (door de week alle schoolkinderen op eenzelfde tijd naar bed)
2. Continurooster (van 8 tot 14.00 naar school met korte etenspauze in de klas)We kregen een papier mee waarop stond of je voor of tegen deze stelling was en we moesten hierbij argumenten bedenken. Over deze argumenten hebben we vanmorgen met elkaar gedebatteerd. Best moeilijk, maar wat was dat leuk! Sommigen zaten er helemaal in, die kunnen zo de Tweede Kamer in! Dat was het laatste nieuws weer wat betreft onze leerlingen.

Nog meer nieuws: Juf de Jong en haar man Koen verwachten D.V. aankomende lente hun eerste kindje. We zijn blij voor haar! Gelukkig voelt de juf zich goed en we wensen haar toe dat ze een fijne zwangerschap mag hebben.

Nieuwsflits 2 (27 november 2018)

Inmiddels zijn er weer een aantal weken omgevlogen en naderen we het eind van het jaar 2018. Tijd voor een verse Nieuwsflits dus!

We zijn 4 weken geleden gestart met onze nieuw thema: wereldgodsdiensten. Elk groepje leerlingen werkt aan een bepaalde godsdienst: Leander B, Lynn, Maureen en Ezra: hindoeïsme. Jaron, Jeanne, Samee en Joël: Islam. Martijn, Annemiek, Sarah en Taco: Christendom. Aron, Rosalyn, Jyra en Bram: Boeddhisme. Jordy, Julia, Leander G. en Tirza: Jodendom. Alle groepjes hebben informatie verzameld, waarna we op een creatieve manier de hogere denkorden inzetten. Zo moet elk groepje bijvoorbeeld pictogrammen bedenken die bij hun godsdienst kunnen passen. Daarna moeten deze pictogrammen gemaakt worden.

Ook zijn er stellingen gemaakt waar we samen over in discussie gaan. Een stelling die de groep van het Jodendom gemaakt heeft was: “Kinderen die Bar Mitswa doen (12 jaar) zijn nog te jong om verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor alle geboden en verboden”. Hierover hebben we samen nagedacht en onze mening daarover gegeven. We oefenen daarbij argumenteren, kritisch denken en formuleren.

Wie dat lastig vond en meer van het werken met de handen is, kon daarna zijn energie kwijt in het bedenken van de pictogrammen. Want hoe maak je een pictogram die past bij het Boeddhisme? We kunnen u vertellen dat er veel creatieve, vindingrijke oplossingen zijn bedacht!

De Nieuwsflits van december vervalt DV, omdat u dan iets over ons kunt lezen in de schoolkrant. We willen u er nog aan herinneren dat, als uw kind ziek is of door tandarts- of doktersbezoek de plusklasmorgen niet kan bezoeken, u dit dient te melden door middel van een telefoontje bij de Bogermanschool. Bij voorbaat dank hiervoor.

Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om contact met ons op te nemen als er zaken omtrent de plusklas onduidelijk zijn of niet lekker lopen. Ook als huiswerk kwijt of niet gelukt is, horen wij dat graag! U kunt Juf Stouten bereiken via het nummer van de Bogermanschool, of reageren op dit mailadres.

Nieuwsflits 3 (5 februari 2019)

Voor u ligt de eerste Nieuwsflits van 2019. In de achterliggende tijd hebben we hard gewerkt aan ons project. In groepjes hebben we een spel gemaakt over elke godsdienst, een maquette, een verslag enzovoorts. Ook zijn er stellingen gemaakt waarover we met elkaar in debat gingen. Argumenteren, gespreksregels en dergelijke kwamen aan de orde. Erg leerzaam en de leerlingen gaven aan dit heel leuk te vinden. Daarna hebben alle groepjes hun project aan de rest van de klas gepresenteerd. De foto’s hiervan staan al op de website van de school of komen daar binnenkort op.

Voor sommige ouders is dit de laatste Nieuwsflits, want vandaag nemen we afscheid van acht leerlingen: Jaron, Annemiek, Bram, Taco, Martijn, Maureen, Tirza en Aron gaan ons verlaten omdat zij op de helft zitten van groep 8. Het laatste half jaar brengen ze in hun eigen klas door. We gaan jullie missen jongens en meiden! We hebben hele goede tijden gehad met elkaar! Deze morgen staat in het teken van dit afscheid, de vertrekkende leerlingen mochten allen een activiteit kiezen die ze nog wilden doen deze laatste morgen.

De plek van de groep 8 leerlingen wordt vanaf volgende week DV ingenomen door: Jos Koppert (Oosterland), Jort Koster, Ruth Kooijman, Ruben van der Maas en Noa Neels (Nieuwerkerk) en Guido Mol, Bart van Zuidland en Maurits Mol (Bruinisse). Welkom allemaal! We worden dus een heel andere groep; dat is ook weer erg leuk! De nieuwe leerlingen zijn al wezen kijken en dat was een hele gezellige morgen. We hopen de komende weken te werken aan groepsvorming en de nieuwe leerlingen volgen het starttraject van de Plusklas.

Ook Juf de Jong gaat ons binnenkort verlaten. Zij gaat met zwangerschapsverlof vanaf DV 19 februari. Na haar zwangerschapsverlof hoopt de juf voor haar kindje te gaan zorgen, zodat we afscheid van haar nemen. Wat zullen we haar missen als juf en als collega! We hopen dit afscheid vorm te geven op de morgen van 19 februari.

Juf Flikweert – Otte (Nieuwerkerk) hoopt onze groep te komen versterken om het werk van Juf de Jong over te nemen. Ook Juf Flikweert is al meerdere keren mee wezen draaien in de groep. We heten haar van harte welkom!

Veel veranderingen en vernieuwingen voor ons als plusklas! Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u zoals altijd mailen naar juf Stouten! De komende tijd denken we na over een oudermoment, zodat ouders kunnen kijken in de plusklas. U hoort nog van ons hoe we dit vorm gaan geven te zijner tijd. Ook krijgen de leerlingen volgende week hun plusklas rapport mee. Mocht u naar aanleiding daarvan een TOC (telefonisch ouder contact van 10 minuten) op prijs stellen, dan kunt u dit eveneens aangeven per mail. Dit is niet verplicht, dus wanneer er geen bijzonderheden zijn, kunt u zich vrij voelen hier geen gebruik van te maken.

Nieuwsflits 4 (19 maart 2019)

Sinds de laatste Nieuwsflits is er veel veranderd in de plusklas. Het afscheid van juf de Jong en de leerlingen uit groep 8 zijn alweer een aantal weken terug. We zijn al aardig gewend aan elkaar, zowel de juffen als de leerlingen!

Om elkaar te leren kennen hebben alle leerlingen een creatief werkproject gedaan. Want wist u dat je Mens, erger je niet wel op 6 verschillende manieren kunt spelen? In groepen veranderden we de spelregels net zolang tot er een compleet nieuw spel is ontstaan. Alle groepen kwamen met leuke en creatieve spelregels op de proppen en natuurlijk probeerden we elkaars spel ook uit! We hebben de spelregels netjes op papier gezet, zodat de nieuwe versies van Mens, erger je niet overal gespeeld kunnen worden. Pas op, het is er niet makkelijker op geworden om te winnen!

De komende weken hopen we te werken met keuzeprojecten. Dit doen vooral de oudere leerlingen. De leerlingen die pas kort in de plusklas zitten, starten samen met juf Stouten aan het “Leren Leren” traject. Dit is het starttraject van de plusklas, waarin we nadenken over onze voorkeuren, denkstijlen, ontwikkelpunten, de leerkuil enzovoorts.

We hebben een paar dingen in de organisatie veranderd, n.a.v. de ingevulde enquêtes die ouders en leerlingen invullen bij het verlaten van de plusklas:

  • We hopen het huiswerk voortaan naar u te mailen. U krijgt als ouder eventueel uitleg over de manier waarop u uw kind kunt helpen als dat nodig is. Helpen mag altijd, maar pas wanneer u merkt dat uw kind er echt niet uitkomt!
  • Vanaf nu werken we met de leerlingen aan een leerling portfolio. Hierin worden de resultaten bijgehouden en wordt elke leerling beoordeelt op vaardigheden zoals vastgehouden aandacht, taakgerichtheid, samenwerking enz. Elke leerling werkt daarnaast aan een doel waarin hij of zij zich wil ontwikkelen. Deze voortgang houden we ook bij in het portfolio. Dit is een pilot tot aan het eind van dit schooljaar.Wij vinden het heel belangrijk om u als (nieuwe) ouders van tijd tot tijd te spreken en u te vertellen en te laten zien wat uw kind doet en leert in de plusklas. We zoeken naar een goede invulling hiervoor.   
  • Juf Rozanne Flikweert
  • Met vriendelijke groet,
  • Aandachtpunt: Denkt u aan het plusklasrapport? Het mag ondertekend mee terug naar school. Dit was het weer voor nu. Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben n.a.v. deze Nieuwflits, dan horen we graag van u!
  • Wilt u ALLEN a.u.b. per mail aangeven of uw voorkeur uitgaat naar een ouderuurtje (’s avonds) of een meekijkmoment (dinsdagmorgens?)

Aandachtspunt: Denkt u aan het plusklasrapport? Het mag ondertekend mee terug naar school. Dit was het weer voor nu. Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben n.a.v. deze Nieuwflits, dan horen we graag van u!

Nieuwsflits 5 (5 mei 2019)

Voor u ligt weer een brief vol nieuws uit de plusklas. We beginnen met u te vertellen dat Juf de Jong en haar man ouders zijn geworden van een gezonde dochter; Aimee. Alles mag gelukkig goed gaan met moeder en kind!

De afgelopen weken hebben de leerlingen die het laatst zijn ingestroomd gewerkt aan het Leren-leren traject. Inmiddels is dit afgerond. We zijn daarom deze week begonnen met een nieuw project: Expeditie Moendoes. Hierbij moeten we ons gedragen als wetenschappers die op onderzoek uitgaan. We hebben daarom nagedacht over de eigenschappen die een wetenschapper moet hebben: nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, algemene kennis, nauwkeurig kunnen werken, goed kunnen samen werken enzovoorts. Daarna zijn we in tweetallen aan de slag gegaan met opdrachtkaarten en onbekende bronnen. Tijdens dit project gaan we ook aan de slag met experimenten en proeven. U hoort er zeker nog meer van!

Inmiddels is door u aangegeven of u de voorkeur heeft voor een informatie uurtje op een avond, dan wel een meekijkmoment op een dinsdagmorgen. Aangezien sommige mensen dit allebei wilden en de aantallen verder redelijk gelijk lagen, hebben we besloten beiden te organiseren. Voor het meekijken op de dinsdagmorgen geldt: voor elke leerling mogen 2 personen meekomen. Dit mogen ouders zijn, maar ook een opa, oma o.i.d. Voor het informatiemoment op de avond geldt: opgave vooraf gewenst. De data vindt u onderaan deze nieuwsflits. Collega’s zijn uiteraard ook hartelijk welkom tijdens (één van) deze momenten!

Belangrijke data:

4 juni: Inloop morgen plusklas. (10.00- 11.30 uur)

11 juni: Junivakantie, plusklas vervalt!

18 juni: Leerlingen Bruinisse afwezig i.v.m. schoolreis

24 juni: Informatie uurtje (19.45- 21.00 uur) GRAAG OPGEVEN HIERVOOR

Voor alle date geldt: DV

Hiermee bent u weer op de hoogte van de belevenissen binnen de plusklas. Zoals altijd: voor vragen of opmerkingen kunt u altijd mailen of bellen met Juf Stouten.

Met vriendelijke groet,

Juf Flikweert

Juf Stouten